سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما اسیریم یا آزاده؟

طیران مرغ دیدی تو زپایبند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت اینکه اسارت یعنی چه، همه می‌دانند. این واژه، از کلماتی است که باری از اندوه را بر دل جاری می سازد.. مسلما کسی خوشش نمی ‌آید اسیر باشد. علتش هم این است که خداوند انسان را موجودی آزاد آفریده است.. اگر بنده او شدی، آنوقت از همه اسارت‌ها خارج می‌شوی و آزادی واقعی را خواهی چشید. چرا که به هیچ چیز وابسته نیستی. نه اسیر زنی نه اسیر فرزند نه اسیر مال و نه اسیر شهوت. اسلام می‌گوید تو نباید بنده هیچ کس باشی، حتی بنده نفس اماره خودت هم نباش. مبادا او تو را اسیر کنده فقط بنده یک موجود باش، آنهم خدای متعال، اگر بنده او شدی، آنوقت نه اسیر زنی نه اسیر فرزند نه اسیر مال و نه اسیر شهوت. فقط بنده کسی هستی که همه هستی به دست اوست. . بنده او شو که به یک التفات خواجگی هر کون و مکانت دهند . ای مومن این را بدان که تا انسان در قید اسارت نفس و شهوات آن است ، و سلسله هاى طولانى شهوت و غضب در گردن او است ، به هیچ یک از مقامات معنوى و روحانى نایل نمى شود،. انسان عاقل رؤ وف به حال خود، باید به هر وسیله اى شده ، خود را از این اسارت خارج کند و تا فرصت دارد و قواى او سالم است ، و حیات و صحت و جوانى برقرار است در مقابل آن قیام کند. و سوء و گذشتن این چند روزه را به باطن قلب خود بفهماند، و قلب را بیدار کند و به قلب بفهماند حقیقت منقول است که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: دنیا کشتگاه بازپسین است . اگر این چند روزه کشت نکنیم و عمل صالح انجام ندهیم ، فرصت از دست مى رود. اى عزیز ! با آن که این عالم دار جزا نیست ، و محل بروز سلطنت حق نیست ، و زندان مومن است ، اگر خود را از اسارت نفس رهایی بخشی وبه بندگی وطاعت پروردگار بپردازی و دل خود را تنها در پی یک معبود رهسپارکنی در همین عالم آثار آن را به وضوح خواهی دید خداوند چنان وسعتی در قلب و درونت قرار خواهد دادکه محل ظهور همه ی معرفت ها باشد .


[ پنج شنبه 95/9/4 ] [ 8:3 عصر ] [ ارمغان تنهایی ]


="color:#ffffff;margin-top:0px;">