سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حضرت امام....

در جمع نشسته بودیم که یکمرتبه دیدیم آقا به طرف آشپزخانه می روند. از ایشان سؤال کردیم کجا تشریف می برید؟ گفتند: می روم آب بخورم. گفتیم: به ما بگویید تا برایتان آب بیاوریم. فرمودند: مگر خودم نمی توانم این کار را انجام دهم؟ بعد با خنده گفتند انسان باید خودکفا باشد.


[ چهارشنبه 95/8/12 ] [ 8:49 عصر ] [ ارمغان تنهایی ]


="color:#ffffff;margin-top:0px;">