سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلم یک نقل قول می خواهد...

اربابم

دلم یک کربلا می خواهد

بغض هایم راگذاشته ام

بین الحرمین بشکنم...

دردودلهایم را گذاشته ام برای امام شما بگویم ..

نگاهم راکنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه..

کمتر صحبت می کنم...

میترسم آنجا برای حسین حسین گفتن کم بیاورم...

من که ندیده ام..

من که نرفته ام..

می گویند بین الحرمین عجب صفایی دارد...

می گویند هوایش عطر بهشتی دارد...

می گویند..

خسته ام از این می گویندها..

دلم یک نقل قول از خودم در وصف کربلا می خواهد...


[ سه شنبه 95/3/25 ] [ 1:15 عصر ] [ ارمغان تنهایی ]


="color:#ffffff;margin-top:0px;">